A bibliatanulmányozásról

  Beküldte Nagy Gusztáv - 2014. már. 20. 02:37

Következzen néhány hasznos forrás és gondolat a bibliatanulmányozásról.

Bevezető körkérdések

 1. Mióta olvasod a Bibliát?
 2. Hogyan olvasod?
 3. Van-e terved a jövőre nézve?

Fogalmak tisztázása

 1. Biblia
 2. Bibliaolvasás
 3. Elmélkedés
 4. Bibliatanulmányozás
 5. Jehova tanúi "bibliatanulmányozása"

Rendszeres bibliatanulmányozás

Mielőtt a Biblia tanulmányozásának módszertanát áttekintenénk oszlassunk el néhány félreértést:

 1. A bibliatanulmányozás nem bibliaolvasás. Természetesen nem lehet úgy tanulmányozni, hogy ne olvasnánk a Bibliát, azonban lehetséges úgy olvasni, hogy közben egyáltalán nem tanulmányozzuk azt.
 2. A Biblia tanulmányozása nem azonos az elmélkedéssel. Az elmélkedés inkább egy kifejezés, vagy mondanivaló, vagy elv körül történik, amíg valamilyen következtetésre jutunk azzal kapcsolatosan és döntést hozunk, hogy követjük-e a felismert igazságot. Fontos az elmélkedés, de az még nem Biblia tanulmányozás. Amíg a háziasszony csak gondolkodik azon, hogy mit főzzön és hogyan készítse el az ételt, az ebédre még várni kell...
 3. A bibliatanulmányozás nem csupán a Bibliával kapcsolatos könyvek olvasása. Természetesen a Biblia tanulmányozása időnként oda vezet, hogy könyveket olvasunk egy-egy rész megvilágítására, de a kiegészítő olvasmány nem nevezhető bibliatanulmányozásnak. Az ételreceptes könyv olvasása nem enyhíti az éhségérzetet...
 4. A bibliatanulmányozás nem prédikációk hallgatása. A nyilvános igehirdetésnek megvan a helye a keresztény életfolyamatban, viszont soha sem helyettesítheti a személyes igetanulmányozást, ahogyan egy étterem reklámszövegét hallgatva nem lakik jól az ember... Nyilvánvaló a kérdés ezek után: mi tehát a bibliatanulmányozás? A bibliatanulmányozás személyes kutatás a Biblia mondanivalója után. Egyéni tusakodás a bibliai szövegkörnyezettel és az Ige üzenetével, hogy annak értelmét sikerüljön jobban megérteni, mint bármikor korábban.

Miért tanulmányozzuk a Bibliát? Azért, hogy:

 1. Magunkévá tegyük a mondanivalóját. Szakemberek szerint nagyon keveset jegyzünk meg abból, amit hallunk, vagy olvasunk, azonban amikor fölfedezünk valamit saját magunk számára, talán olyasmit olvasunk, amire addig még talán soha nem figyeltünk fel, akkor inkább megjegyezzük azt.
 2. Biztosan megértsük a Biblia üzenetét. Könnyű a Bibliát olvasni és nem érteni belőle semmit. Ettől csak egy lépésnyire van a Biblia félreértelmezésének a csapdája. A bibliatanulmányozás célja, hogy helyesen értsük azt, amit a Biblia számunkra üzen. Minden alkalommal a Bibliában bemutatott életelvet kell felfedeznünk, aztán annak alkalmazását. Sajnos sokan összetévesztik az alkalmazást az elvvel, így rossz következtetéseket vonnak le saját maguk és mások számára is.
 3. Az igehirdetést ellenőrizzük. Nincs tévedhetetlen ember, így tévedhetetlen prédikátor sem. A béreabeliek szokása legyen példa számunkra. Apcs 17:11 "Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek."
 4. Taníthassunk másokat az Igazságra. A bizonyságtevés alapja Isten Igéje. Ismernünk kell ahhoz, hogy másokat taníthassunk annak elveire.A bibliatanulmányozás végcélja nem a bibliaismeret, hanem Isten megismerése: nem csupán az, hogy intellektuálisan többet tudjunk meg Istenről, hanem, hogy megismerjük Őt, mint személyes Barátot, Urat és Királyt. Jézus Krisztus figyelmeztette a korabeli írástudókat és igetanulmanyozókat, hogy önmagában az Ige kutatása nem lehet cél. A cél a személyes kapcsolat a Megváltóval! Ján 5:39.40: "Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam; És nem akartok hozzám jôni, hogy életetek legyen!"

Fontos, hogy megtapasztaljuk az Ő jelenlétét, vezetését és kövessük akaratát. Dávid így fogalmazza ezt meg: Zsolt 119:16 "Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el."

Forrás

 Mi a bibliatanulmányozás helyes módja?

Az egyik legfontosabb feladat egy hívő életében az, hogy megértse a Szentírás üzenetét. Isten soha sem mondta nekünk azt, hogy egyszerűen csak olvassuk a Bibliát. Tanulmányoznunk kell, helyesen kell kezelnünk. Az igetanulmányozás nehéz munka. A felületes jellegű bibliaolvasás gyakran vezet téves következtetésekhez Isten akaratával kapcsolatban. Éppen ezért döntő fontosságú bizonyos alapelvek megértése ahhoz, hogy megállapíthassuk a Szentírás adott szakszának valódi jelentését.

Imádkozz, és kérd a Szentlelket, hogy segítsen megérteni az olvasottakat. A János 16:13 azt írja: “amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” Jézus a János 16-ban a Szentlélekről beszél, és elmondja a tanítványoknak, hogy amikor Ő eljön (a Szentlélek Pünkösdkor jött el, Cselekedetek 2), el fogja vezetni őket a teljes igazságra. És amint a Szentlélek vezette az apostolokat az Újtestamentum megírásában, úgyanúgy minket is vezet a Szentírás megértésében. Ne feledd, a Biblia Isten könyve, tehát Őt kell megkérdeznünk, mit is jelent. Ha keresztény vagy, a Szentlélkek, a Szentírás szerzője a bensődben lakik – és Ő meg akarja értetni veledazt, amit Ő írt.

Ne ragadj ki egy-egy igeverset a szövegösszefüggésből, és ne gondold, hogy az a környezetétől függetlenül értelmezhető! Mindig olvasd el a körülötte található verseket, részeket is, és légy tisztában az adott könyv céljával is! Míg az egész írás Istentől származik (2 Tim 3:16; 2 Pét 1:21), Isten embereket használt annak leírásához. Ezeknek az embereknek egy-egy téma járt a fejükben, volt egy írói céljuk, az írásnak pedig volt apropója. Olvass utána a tanulmányozandó könyv hátterének, hogy megtudd, ki írta kinek, mikor és miért. Aztán olvasd el az azt megelőző szakaszt is, hogy átérezd, miről is ír a szerző! Továbbá hagyd, hogy a szöveg magáért beszéljen! Néha egyesek belemagyarázzák saját értelmezésüket az igeversekbe, hogy végeredményül saját akaratuk igazolását kapják.

Ne próbálj magányos bibliatanulmányozó lenni! Meglehetősen arrogáns dolog azt hinni, hogy olyan testvéreid tapasztalatai, akik már hosszú évek óta tanulmányozzák az Igét, nem segíthet a Biblia jobb megértésében. Néhányan tévesen képesek azzal a módszerrel közelíteni az Igéhez, hogy csupán a Szentlélekre akarnak hagyatkozni a Szentírás titkainak megfejtésében. Jézus Krisztus Szentlelkét küldte, hogy egyeseket felruházzon leki ajándékokkal az Egyház építésére. Ezek egyike a tanítás ajándéka (Efézus 4:11-12; 1 Korintus 12:28). Ezeket a tanítókat Isten azért adta nekünk, hogy helyesen értelmezzük a Bibliát, és engedelmeskedhessünk az Igének. Bölcs ötlet tehát más hívőkkel együtt tanulmányozni a Bibliát, egymást segítve az Ige igazságainak megértésében és alkalmazásában.

Forrás

 A bibliatanulmányozás veszélyeket is rejt

Tudtátok, hogy a Bibliát tanulmányozni veszélyes lehet? Való bibliatanulmányozás valójában katasztrófális következményekkel is járhat?

Furán hangzik, tudom jól, de Isten arra szánta Igéjét, hogy alkalmazzuk is az életünkben, ne csak olvassuk. A Biblia átformálódásról szól, nem pusztán információt akar közölni velünk. A Hegyi Beszéd végén Jézus így szól:

"Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát." (Máté7.24 MBT).

Ezek szerint Isten beszédét megcselekedni életbevágóan fontos dolog!

Miért olyan fontos Isten Igéjét alkalmaznunk az életünkben?

A tudás büszkeséget eredményez, ha nem alkalmazzuk Isten igazságait az életünkben. Az 1Korintus 8.rész első verse így szól: "Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet ellenben épít." (Csia). Mindnyájan láttunk már olyan embereket, akik betéve tudták a Bibliát, de soha nem engedték, hogy az valóban átjárja az életüket. Arra használják az Igét, hogy másokat a földbe döngöljenek. Belőlünk válhat a legrosszindulatúbb, leggonoszabb, legaljasabbb, legkritikusabb bíráskodó, akivel valaha is találkoztunk – ha soha nem tesszük meg azt az extra lépést az életünkben, hogy magunkra vonatkoztatva olvassuk a Bibliát.

A tudás alkalmazás nélkül büszkeséget szül. Szeretet nélkül való alkalmazása pedig nemhogy nem segít, inkább csak sérülésekhez vezet.

A tudás megköveteli a cselekvést: Jakab 1:22 mondja: "Legyetek az igének megtevői s nem csupán hallgatói, mert aztán hamis következtetésekkel eltévesztitek az igazságot" (Csia). Amit egy ember tud vagy ismer, kifejeződhet abban, amit tesz. Becsapjuk magunkat, ha azt képzeljük, hogy növekszünk a hitben azáltal, hogy jegyzetelünk bibliaórán vagy az istentiszteleten. Isten parancsa nem opcionális.

A tudással együtt megnő a felelősség is. Jakab 4:17 mondja: "Aki tehát tudja, hogy mi a jó, amit cselekednie kell, de nem cselekszi, az bűnös." (Vida). Az Írás mélyebb ismeretével együtt szigorúbb ítéletben lesz részünk, ha elszalasztjuk megcselekedni, amit Isten mond nekünk. Amikor belekezdünk a Biblia tanulmányozásába, Isten akkor belekezd a mi életünk átformálásába. Elkezd olyan területeket mutatni, amelyeken változtatnunk kell, így ad egyre nagyobb felelősséget a saját hívő életünk felett.

Gondolatébresztő:

 • Mihez kezdesz az istentiszteleten leírt sorokkal, miután hazaindulsz vagy a jegyzeteddel, miután a csendességed véget ért?
 • Gondolkodj el az elmúlt egy órában kiejtett szavaidon és megtett cselekedeteiden. Visszatükrözik azt, amit Isten mostanában tanít neked az Igéből?

Forrás

Gyarorlati kérdések egy konkrét szakasz tanulmányozásához

Megfigyelés

 • A Biblia melyik könyvében található? Mi az adott könyv műfaja?
  • Miben más egy történeti, egy tanító, egy prófétai stb. könyv?
 • Mit írt le a szerző? Mit figyelsz meg?

Értelmezés

 • Mi lehett a szerző szándéka? 
  • Pl. egy evangélium esetén az evangélista miért pont olyan sorrendben írta le a történéseket?
  • Pl. egy apostoli levél esetén mi lehett a gyülekezet helyzete?
 • Mit mondhatott az olvasók számára?

Alkalmazás

 • Általános érvényű tanításra kell-e gondolni?
  • Pl. zsidóknak szóló tisztasági törvény vonatkozik-e most is rám?
 • Van-e olyan tanítása, amely itt és most nekem szól?
  • Nem biztos, hogy másnak is ugyanúgy szól, és nem biztos, hogy később is ugyanazt jelenti a számomra!
 • Mi az, amit Isten itt és most tőlem kér?

 

CsatolmányMéret
PDF ikon lukacs_14.pdf38.62 KB